Aktuality

Vývoz nebezpečného odpadu

 31.08.2017

Oznamujeme občanom,

že dňa 31.8.2017 (štvrtok) v čase od 7.30 h do 9.00 h bude v našej obci prevedený

zber nebezpečného odpadu. 

Nebezpečný odpad môže zlikvidovať každý občan - fyzická osoba s trvalým bydliskom v obci na základe predloženia občianskeho preukazu, v maximálnej hmotnosti 50 kg/odpad. 

Zbierať sa budú nasledovné druhy NO: 

 Kat. č.

Názov  podskupiny  a druhu odpadu

 Kat. č.

Názov  podskupiny  a druhu odpadu

20 01 33

batérie a akumulátory

13 02 05

nechlorované motorové, prevodové a mazacie oleje

20 01 27

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice

13 02 06

syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

13 02 08

iné motorové, prevodové a mazacie oleje

20 01 19

Pesticídy

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

20 01 13

Rozpúšťadlá

20 01 14

kyseliny

15 02 02

absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre      

20 01 15

zásady

13 02 04

chlorované min. motor., prevodové a mazacie oleje

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok          

Materská škola - Chrípkové prázdniny
13 / 02 / 2018

Materská škola - Chrípkové prázdniny

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Tušickej Novej Vsi oznamuje rodičom detí, že prevádzka materskej školy v Tušickej Novej Vsi nebude v dňoch od 14.2.2018 do 18.2.2018 z dôvodu vysokej chorobnosti detí.Prevádzka bude obnovená v pondelok 19.2.2018.


1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Tušice
Počasie Tušice - Svieti.com