Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Pripojenie OM Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
151.00 €
Pripojenie OM Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
151.00 €
Pripojenie OM Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
151.00 €
Pripojenie OM Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
151.00 €
výkon externého stavebného odborného dohľadu "Tušice -Tušická Nová Ves - Horovce" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Juraj Ciberé
1166.10 €
Prevedené práce na objekte: Fakturačný celok č.11.2 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
152136.80 €
Pripojenie OM Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
151.00 €
pripojovacie poplatky vodovodnej prípojky k ČOV Odb.: Obec Tušice
Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
159.41 €
Pripojovací poplatok za pripojenie OM Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
2702.79 €
vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodársky projekt s. r. o.
240.00 €
práce Manažéra monitoringu a publicistiky k projektu "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce" Odb.: Obec Tušice
Dod.: JAPEŇ spol. s. r. o.
2201.00 €
Prevedené práce na objekte: Fakturačný celok č.2.2 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
30457.92 €
oplotenie areálu ČOV Odb.: Obec Tušice
Dod.: EKOÚNIA s. r. o.
4660.80 €
výkon externého stavebného odborného dohľadu "Tušice -Tušická Nová Ves - Horovce" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Juraj Ciberé
1521.00 €
Prevedené práce na objekte: Fakturačný celok č.11.1, Fakturačný celok č.14.1 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
235638.29 €
revízia bleskozvodu ČOV Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Tomáš Ďurovčík
120.00 €
Projektový manažér "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
1468.80 €
Finančný manažment k projektu "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce" Odb.: Obec Tušice
Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
1756.80 €
práce spojené s výkonom koaludačného konania na stavbe "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Peter Šandor
1430.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Tušice
Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
56.65 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 1.6.2015-31.8.2015 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1469.00 €
zber komunálneho odpadu-jún 2015 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
433.81 €
revízia bleskozvodu: ČOV Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Tomáš Ďurovčík
120.00 €
Služby projektového manažéra za obdobie: január - jún 2015 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
1468.80 €
Finančný manažment projektu: Tušice - TNV - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa: január - jún 2015 Odb.: Obec Tušice
Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
1756.80 €
VN prípojka a trafostanica - Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Jaroslav Ďurovčík - DELI
35676.00 €
oprava kanalizácie Objekt kanalizačný zberač Stoka A a Stoka B Odb.: Obec Tušice
Dod.: Milan Lipa
4258.00 €
stavebné práce projekt: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II.etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
98302.57 €
výkon činnosti externého dohľadu: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Juraj Ciberé
1197.30 €
stavebné práce projekt: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II.etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
87069.13 €
výkon činnosti externého dohľadu: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Juraj Ciberé
3437.85 €
stavebné práce projekt: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II.etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
193276.20 €
stavebné práce projekt: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II.etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
91164.47 €
Oprava kanalizácie objekt: kanalizačný zberač Stoka A a Stoka B Odb.: Obec Tušice
Dod.: Milan Lipa
15758.00 €
Fakturácia za inzerciu Michalovský Korzár Odb.: Obec Tušice
Dod.: Petit Press, a.s.
72.00 €
Prenosná informačná tabuľa k projektu: "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Dod.: Trilobit
108.00 €
architektonické riešenie "KD - javisko a vonkajšia terasa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Architektonická agentúra, s.r.o.
360.00 €
Prevedené práce na objekte: Fakturačný celok č.7.1, Fakturačný celok č.12.1 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
96955.31 €
Prevedené práce na objekte:fakturačný celok č.9, fakturačný celok č.18.2, fakturačný celok č.19.1 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
252281.38 €
Služby externého projektového manažmentu-projektový manažér Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
1762.56 €
Činnosť finančného manažmentu za obdobie júl - december 2014 Odb.: Obec Tušice
Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
1756.80 €
Vypracovanie dokumentácie, ktoré slúžia ako podklad k výberovým konaniam: Oprava jestvujúcej kanalizácie, Oplotenie areálu ČOV, Monitoring starej kanalizácie, Skúšky vodotesnosti Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodársky projekt s. r. o.
492.00 €
Práce Manažéra monitoringu a publicity k projektu: "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce II. etapa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: JAPEŇ spol. s. r. o.
2485.00 €
Prevedené práce na objekte: fakturačný celok č. 2.1, fakturačný celok č. 13 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
247460.28 €
služby podľa rozpisu - november 2014 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
438.89 €
Poskytnutie služby na zákazke: "Kanalizácia Tušice - Tušická Nová Ves - vyčistenie a monitoring" Odb.: Obec Tušice
Dod.: EKOÚNIA s. r. o.
13020.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK - október 2014 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
269.52 €
Činnosť externého odborného dohľadu na stavbe: "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Juraj Ciberé
3238.54 €
Prvedené práce na objekte PS 1, PS 2, PS 3, PS 4 - Fakturačný celok č. 1 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
179232.24 €
Prevedené práce na objekte SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce - Fakturačný celok č. 16 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
191664.02 €
Prevedené práce na objekte SO 24 - Kanalizačná sieť TNV , SO 07 - Čerpacia stanica č. 1, SO 08 - Čerpacia stanica č. 2 - Fakturačný celok č. 6 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
130277.75 €
Činnosť externého odborného dohľadu na stavbe - "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Juraj Ciberé
405.60 €
Prevedené práce na objekte SO 01 Stavebný objekt ČOV - dokončenie - Fakturačný celok č. 3 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
62848.50 €
Služby v oblasti verejného obstarávania na predmet zákazky - Vykonanie finančného auditu proejktu s názvom: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: INITED s. r. o.
250.00 €
Služby v oblasti verejného obstáravnia za predmet zákazky - Kanalizácia Tušice - Tušická Nová Ves - vyčistenie a monitoring Odb.: Obec Tušice
Dod.: INIT real, s.r.o.
250.00 €
Návrh a výroba info-tabúľ k stavbe: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizcia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Trilobit
630.00 €
Služby v oblasti verejného obstarávania - Dodávka veľkoplošnej tabule Odb.: Obec Tušice
Dod.: INIT real, s.r.o.
250.00 €
Práce manažmentu a publicity k projektu: "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: JAPEŇ spol. s. r. o.
2556.00 €
Prevedené práce - Kanalizačná sieť - fakturačný celok č. 10 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
120613.41 €
Služby externého projektového manažmentu - projektový manažér Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
2350.08 €
Činnosť externého odborného dohľadu na stavbe: "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Juraj Ciberé
850.20 €
Finančný manažment projektu"Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
2415.60 €
Činnosť externého odborného dohľadu investora na stavbe v rámci projektu: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: INIT real, s.r.o.
250.00 €
Činnosť externého odborného dohľadu na stavbe: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Milan Uhorščák
777.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
136.70 €
Práce na objekte SO 20 Vodovodná prípojka Fakturačný celok č. 5 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
28626.09 €
Zmesový komunálny odpad - apríl 2014 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
436.50 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1469.00 €
Doprava stavebného materiálu Odb.: Obec Tušice
Dod.: AGRO - Da - Ba
131.40 €
Dodávka zemného plynu - apríl Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
214.00 €
Dodávka za dodávku zemného plynu - marec Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
391.00 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvokovo-obrazových záznamov Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovgram
33.50 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
73.88 €
Prevoz materiálu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Peter Ferenc
237.90 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Tušice
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
Zmesový komunálny odpad - februar 2014 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
437.10 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1459.81 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
458.00 €
Reflexné vesty Odb.: Obec Tušice
Dod.: LIFETIME SLOVAKIA s. r. o.
384.00 €
Zmesový komunálny odpad - december 2014 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
437.89 €
Zabezpečenie realizácie verejného obstarávania zo dňa 03.09.2012 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Eproject s. r. o.
6882.50 €
Práce Manažéra monitoringu a publicity k projektu: Tušice - TNV - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa za obdobie 8-12/2013 Odb.: Obec Tušice
Dod.: JAPEŇ spol. s. r. o.
1562.00 €
Služby projektového manažéra za obdobie: august - december 2013 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
1321.92 €
Finančný manažment projektu: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovcea kanalizácia a ČOV II. etapa za obodobie: august - december 2013 Odb.: Obec Tušice
Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
1317.00 €
Preklad súťažných podkladov a vyhlásenia VO do anglického jazyka Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
1512.00 €
Práce Manažéra monitoringu a publicity k projektu: Tušice - TNV - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa za obdobie: 5-7/2013 Odb.: Obec Tušice
Dod.: JAPEŇ spol. s. r. o.
1136.00 €
Finančný manažment projektu: Tušice - TNV - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa: február - júl 2013 Odb.: Obec Tušice
Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
988.20 €
Preklad predbežných súťažných podkladov do anglického jazyka Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
1048.00 €
Realizácia procesu VO - prvá splátka Odb.: Obec Tušice
Dod.: Eproject s. r. o.
4887.50 €
Športové pomôcky a oblečenie Odb.: Obec Tušice
Dod.: e-sport
7376.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1901.00 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
435.00 €
Služby externého projektového manažmentu - projektový manažér Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
2350.08 €
Tlačiareň HP pro 200 color, servisné služby Odb.: Obec Tušice
Dod.: PC štúdio - Peter Čekľovský
453.86 €
Mobilné služby Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
57.12 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
650.85 €
Prenájom nebytových priestorov obecného domu a plechového hangáru Odb.: FVE Tušice I
Dod.: Obec Tušice
1250.00 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
435.80 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1901.00 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalandárnom roku 2013 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovgram
33.50 €
Oprava rozhlasu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Edison SK s. r. o.
265.80 €
Update programu - vybavenie agendy obecného úradu pre rok 2013 Odb.: Obec Tušice
Dod.: IFOsoft
166.56 €
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu Odb.: Obec Tušice
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
Služby verejnosti poskytované rozhlasom a televíziou Odb.: Obec Tušice
Dod.: RTV - Rozhlas a televízia Slovenska
56.68 €
Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
24.00 €
Zmesový komunálny odpad - vývoz Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
435.50 €
Služby pevnej telefónnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
37.21 €
Tlač harmonogramov na rok 2013 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
66.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1901.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
544.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
20.00 €
Hlásenie o vzniku odpadu Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
16.40 €
Demontáž vianočného osvetlenia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Edison SK s. r. o.
70.00 €
Update programového vybavenia mzdy Odb.: Obec Tušice
Dod.: IFOsoft
43.44 €
Dodávka zemného plynu - nedoplatok Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
20.63 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
329.86 €
Služby pevnej telefónnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
31.67 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
20.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
561.00 €
Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
16.80 €
Zmesový komunálny odpad - vývoz Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
438.49 €
Montáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Tušice
Dod.: Edison SK s. r. o.
50.00 €
Zmesový komunálny odpad - vývoz Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
652.95 €
Faktúra za dodávku plynu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
526.00 €
Stavba - miestne informačné centrum Dod.: Betostav spol. s.r.o
2951.39 €
Faktúra za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
87.00 €
Zmesový komunálny odpad - vývoz Dod.: FURA s. r. o.
435.80 €
Mesačný poplatok - telefón Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
84.43 €
Oprava krovinorezu Dod.: STAKO servis
85.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1947.00 €
Rekoštrukcia verejného osvetlenia v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Cevo, s. r. o.
16527.55 €
Rekoštrukcia verejného osvetlenia v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Cevo, s. r. o.
182108.90 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1947.00 €
Stavebné práce na "Bezbariérový vstup do kul. domu a obecného úradu" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Betostav spol. s.r.o
1975.22 €
Stavebné práce na "Bezbariérový vstup do kul. domu a obecného úradu" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Betostav spol. s.r.o
2042.82 €
Stavebné práce na "Bezbariérový vstup do kul. domu a obecného úradu" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Betostav spol. s.r.o
3445.39 €
Stavebné práce na "Bezbariérový vstup do kul. domu a obecného úradu" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Betostav spol. s.r.o
3263.96 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1947.00 €
Preplatok/Nedoplatok Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
919.67 €
Zmesový komunálny odpad - vývoz Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
659.67 €
Opakovaná dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
444.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Tušice
Počasie Tušice - Svieti.com