Úradná tabuľa

Zápis detí do Materskej školy v Tušickej Novej Vsi

 30.04.2019

Zápis detí do materskej školy v Tušickej Novej Vsi bude v dňoch

od 6.5.2019 do 20.5.2019 vrátane.

Na zápis je potrebné doniesť: ​

  • žiadosť,
  • kópiu rodného listu dieťaťa,
  • kópiu zdravotného preukazu,
  • doklad o prípadných alergiách dieťaťa.

Zápis po 30.5.2019 bude spoplatnený sumou 50 eur podľa uznesenia č.07/2016 obecného zastupiteľstva.

Verejná vyhláška
26 / 08 / 2019

Verejná vyhláška

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov v kat. území Pozdišovce, Lesné, Suché, Rakovec nad Ondavou, Moravany, Tušice, Tušická Nová Ves, Nižný Hrušov, Horovce, Božčice, Dvorianky, Trhovište, Parchovany a Vojčice začatie konania a nariaďuje ústne konanie na deň 11. septembra 2019 o 9.00 hod. na OU MI, pozemkovom a lesnom odbore, S. Chalúpku 18, Michalovce.


1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie