Úradná tabuľa

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

 09.12.2019

Obec Tušice zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky,

ktoré sa budú konať 29. februára 2020.

Žiadosť možno doručiť elektronickou poštou na adresu:

ocutusice@stonline.sk

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie korešpondenčnú adresu doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie