Úradná tabuľa

Pozvánka na zápis detí do materskej školy

 30.04.2020

Milí rodičia!

Pozývame Vás na zápis detí do materskej školy. Zároveň Vám, na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, oznamujeme nasledovné:

  • Zápis sa bude konať v dňoch  18. a 19. mája 2020 v čase od 13.30 do 16.00 v budove MŠ za dodržiavania prísnych hygienicko- epidemiologických opatrení (s rúškom, 2m odstupy, vstup po jednom, dezinfekcia rúk), bez účastí detí
  • Pokiaľ sa v určený čas z rôznych príčin nemôžete dostaviť, kontaktujte, prosím,  telefonicky vedenie MŠ (0910 240 085), v termíne do 29.5.2020
  • Na zápis je potrebné doniesť:
  1. vyplnenú žiadosť, ktorú si môžete osobne vyzdvihnúť na obecných úradoch (Tušice, Tušická Nová Ves) a nájdete ju aj na webovom sídle školy (https://zstusicka.edupage.org/) a webových sídlach obecných úradov (https://www.tusickanovaves.sk/, https://www.obectusice.sk/ )

  1. rodný list dieťaťa

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie