Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 22.06.2020

P o z v á n k a

                               na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tušice

Obec Tušice, v zastúpení Ján Záhorský starosta obce Vás v zmysle §11  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozýva na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 26.06.2020 so začiatkom o 18. 00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Tušiciach.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácie k realizovaným projektom
 5. Informácie k pripravovaným projektom
 6. VZN 1/2020 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve v obci Tušice, VZN 2/2020 o podrobnostiach a organizácii miestneho referenda v obci Tušice
 7. Záverečný účet obce za rok 2019
 8. Správa hlavnej kontrolórky
 9. Interpelácie
 10. Diskusia
 11. Záver
1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie