Úradná tabuľa

Oznámenie o strategickom dokumente-Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Parchovany

 11.05.2017

Obstarávateľ Obec Parchovany, Hlavná 470, 076 62 Parchovany, IČO 00331813 predložil dňa 27.04.2017 Okresnému úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Parchovany.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č.1 ÚPN obce Parchovany Okresnému úradu Trebišov, odboru starostlivosti o životné prostredie na  adresu: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na ŽP, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov do 15 dní odo dňa keď bolo oznámenie zverejnené podľa §6 ods. 5 zákon o posudzovaní.

Podľa § 63 zákona o posudzovaní je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu. Konzultácie možno vykonať v pracovných dňoch počas úradných hodín na Okresnom úrade Trebišov, odbore starostlivosti o životné prostredie, M.R.Štefánika 32, 075 01 Trebišov alebo s obstarávateľom strategického dokumentu - kontaktné údaje osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto konzultácie:

Ing. Martin Hudec, odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD, mob. +421903613612.  Konzultácie je možné vykonať na obecnom úrade v Parchovanoch v pracovných dňoch 9.00hod-11.00hod, 13.00hod-15.00hod. 

1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie