Úradná tabuľa

Priamy predaj majetku obce v zmysle Zákona č. 138/1991 o majetku obcí Zb.

 21.06.2021

Obec Tušice uznesením obecného zastupiteľstva č. 13/2021 zo dňa 18. 06. 2021 schválilo zámer odpredať nehnuteľný majetok obce Tušice priamym predajom v zmysle Zákona o majetku obcí 138/1991 Zb. § 9 ods. 2, pís. a): pozemok – parcela č. 2/6  vo výmere 99 ma pozemok – parcela č. 3/2 vo výmere 369 m2 za účelom výstavby maloobchodnej predajne potravín.

Záujemcovia môžu zaslať písomnú cenovú ponuku od 21. 06. 2021 do 06. 07. 2021 na adresu: Obec Tušice, Tušice 130, 07202 Tušická Nová Ves, prípadne predložiť osobne na obecnom úrade.

Nevyhnutnou súčasťou cenovej ponuky: časový harmonogram plánovanej výstavby predajne! 

1 2 3 4 5 6 7

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie