Úradná tabuľa

Pravidlá spracúvania osobných údajov občanov obce, resp. dotknutých osôb

 30.07.2018

Ako prevádzkovateľ informačných systémov obce,

vydávame nasledovné pravidlá:

1.     Dotknutou osobou sa považuje: občan obce, rodič dieťaťa,  zákonný zástupca, návštevník, volajúci, či užívateľ webstránok.

2.     Každá dotknutá osoba, ktorá sa pohybuje v priestore katastra obce, resp. v obci alebo v priestore obecného úradu, či v objektoch, ktoré prevádzkuje obec, telefonuje a/alebo si prezerá www.obectusice.sk sa považuje za dotknutú osobu tým prejavuje svoj dobrovoľný SÚHLAS prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov.

3.     Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle zákona č.70/2018, účinný od 01.04.2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle platných zákonov má prevádzkovateľ oprávnený záujem spracúvať osobné údaje a plniť tak svoju funkciu voči dotknutým osobám.

4.     Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje neposkytne tretím osobám bez právneho titulu na ďalšie spracovanie, sprostredkovanie, marketingové účely a neplánuje ich prenášať do tretích krajín. 

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie