Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 13.05.2019

P o z v á n k a

                               

na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tušice

         Obec Tušice v zastúpení Ján Záhorský, starosta obce Tušice, Vás týmto v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 o obecnom zriadení pozýva na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tušice, ktoré sa uskutoční dňa 17.05.2019 o 18.00 hod. v priestoroch obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Cenová ponuka firmy Hofex spol. s.r.o. na opravu výtlkov a nerovností tryskovou metódou
 5. Informácie k pripravovaným a vyhodnocovaným projektom
 6. Návrh plánovaných projektov
 7. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
 8. Príprava „športového popoludnia pre rodiny s deťmi“
 9. Interpelácie
 10. Diskusia
 11. Záver

Ján Záhorský, starosta obce

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva
13 / 05 / 2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Obec Tušice v zastúpení Ján Záhorský, starosta obce Tušice, Vás týmto v zmysle zákona č. 369/1990 pozýva na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tušice, ktoré sa uskutoční dňa 17.05.2019 o 18.00 hod. v priestoroch obecného úradu.


1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie