Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 23.07.2019

P o z v á n k a

                               na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tušice

Obec Tušice, v zastúpení Ján Záhorský starosta obce Vás v zmysle §11  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozýva na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 26. 07. 2019 so začiatkom o 18. 00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Tušiciach.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Informácie k realizovaným projektom Zberný dvor a stojisko v obci Tušice, Vodovodná sieť obce Tušice, Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu
  5. Informácie k pripravovaným projektom Vodovodná sieť obce Tušice, Modernizácia domu smútku, Rekonštrukcia umývarky a sociálnych zariadení v šatni hostí na Štadióne J. Gazdu,st.
  6. Interpelácie
  7. Diskusia
  8. Záver

Ján Záhorský

Starosta obce

1 2 3 4 5 6 7 8

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie