Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 16.08.2019

P o z v á n k a

                               na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tušice

Obec Tušice, v zastúpení Ján Záhorský starosta obce Vás v zmysle §11  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení pozýva na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa: 16. 08. 2019 so začiatkom o 18. 00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Tušiciach.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Voľba hlavného kontrolóra obce Tušice
  5. Návrh zmluvy VVS, a.s.
  6. Žiadosti občanov
  7. Zmena rozpočtu obce
  8. Interpelácie
  9. Diskusia
  10. Záver

Ján Záhorský

Starosta obce

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie