Faktúry

2020

2019

2018


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zastupovanie Odb.: Obec Tušice
Dod.: JUDr. Michal Kuročka
240.00 €
Elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
290.63 €
Toner Odb.: Obec Tušice
Dod.: MICOMP spol. s r.o.
303.48 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
12.00 €
Aplikácia GPSna priraďovanie súradníc k číslam domov v obci Odb.: Obec Tušice
Dod.: PORTAL, s.r.o.
418.80 €
Materiál Odb.: Obec Tušice
Dod.: Farming, družstvo
95.82 €
nastavenie odklonov kolies - KIA Odb.: Obec Tušice
Dod.: ABKALS s.r.o.
125.00 €
Vypracovanie žiadosti o dotáciu poskytovanú z EF Odb.: Obec Tušice
Dod.: LAUREOLA SK, s.r.o.
990.00 €
Internet Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovanet a.s.
16.00 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
53.42 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
48.04 €
Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
703.77 €
Služby VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
80.00 €
prevádzka verejného rozhlasu na rok 2018 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovgram
38.50 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
261.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
225.82 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
10.66 €
pracovné pomôcky Odb.: Obec Tušice
Dod.: Farming, družstvo
47.91 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
213.57 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Tušice
Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
118.30 €
Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
144.00 €
Elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
343.87 €
Počítačový program INFOKAT Win 2.0 R9 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Viktor Lajterčuk
119.00 €
Služby VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
80.00 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
52.10 €
Internet Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovanet a.s.
16.00 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
43.58 €
Toner Odb.: Obec Tušice
Dod.: MICOMP spol. s r.o.
61.00 €
Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
470.78 €
odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Tušice
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
Stravné lístky Odb.: Obec Tušice
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
201.08 €
Oprava plynového kotla Odb.: Obec Tušice
Dod.: EGMONT s.r.o.
66.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
64.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
477.00 €
Menovka na dvere Odb.: Obec Tušice
Dod.: OLYMP - Jozef Smrhola
20.00 €
podľa zmluvy Odb.: Obec Tušice
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
990.00 €
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
26.00 €
Programové vybavenie OÚ Odb.: Obec Tušice
Dod.: IFOsoft
132.96 €
Toner Odb.: Obec Tušice
Dod.: MICOMP spol. s r.o.
168.67 €
Elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
433.39 €
Veľkoobjemový kontajner Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
133.30 €
Materiál Odb.: Obec Tušice
Dod.: Farming, družstvo
208.72 €
Materiál Odb.: Obec Tušice
Dod.: Farming, družstvo
71.20 €
pracovné pomôcky Odb.: Obec Tušice
Dod.: Farming, družstvo
95.82 €
pracovné pomôcky Odb.: Obec Tušice
Dod.: Farming, družstvo
47.91 €
Plastové okná a parapety Odb.: Obec Tušice
Dod.: Riri-stavebná firma, s.r.o.
58.86 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
52.64 €
Materiál Odb.: Obec Tušice
Dod.: Farming, družstvo
281.84 €
Rohož Odb.: Obec Tušice
Dod.: Gamag SK s.r.o.
79.00 €
Internet Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovanet a.s.
16.00 €
Materiál Odb.: Obec Tušice
Dod.: TEMZIS s.r.o.
267.00 €
vypracovanie dohody o ukončení Odb.: Obec Tušice
Dod.: JUDr. Iveta Fejleková
250.00 €
Služby VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
80.00 €
Elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
741.00 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
43.58 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
506.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
68.00 €
Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
469.97 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
153.01 €
Vrecia na komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
79.20 €
programové vybavenie Mzdy-V18.01 Odb.: Obec Tušice
Dod.: IFOsoft
54.96 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
12.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
70.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
522.00 €
Členské na rok 2018 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
33.45 €
Vypracovanie dohody o vzájomnom finančnom vysporiadaní Odb.: Obec Tušice
Dod.: JUDr. Iveta Fejleková
90.00 €
Elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
483.97 €
Služby VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
80.00 €
Finančné vysporiadanie za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
180.61 €
Renovácia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Jozef Tomášik
87.95 €
Nákupné poukážky-posedenie so staršími Odb.: Obec Tušice
Dod.: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
855.00 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
54.50 €
Internet Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovanet a.s.
16.00 €
Kancelárske potreby a čistiace prostriedky Odb.: Obec Tušice
Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
296.18 €
Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Tušice
Dod.: Dušan Klima
20.00 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
43.86 €
Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
472.20 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
213.57 €
Poistenie motorového vozidla Odb.: Obec Tušice
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
97.75 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
43.58 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
63.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
489.00 €
Toner Odb.: Obec Tušice
Dod.: MICOMP spol. s r.o.
520.74 €
Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
471.01 €
Služby VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
80.00 €
projekt pre stavebné konanie s položkovitým rozpočtom"Využívanie obnoviteľných zdrojov energie kultúrny dom Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: mmm projects s.r.o.
700.00 €
projekt pre stavebné konanie s položkovitým rozpočtom"Využívanie obnoviteľných zdrojov energie kultúrny dom Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: mmm projects s.r.o.
710.00 €
Vyhotovenie ŽoNFP pre podopatrenie 7.4, aktivita 1 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Združenie VIDIEK
475.00 €
Vyhotovenie ŽoNFP pre podopatrenie 7.4, aktivita 1 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Združenie VIDIEK
475.00 €
Vyhotovenie ŽoNFP pre podopatrenie 7.4, aktivita 5 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Združenie VIDIEK
350.00 €
Vyhotovenie ŽoNFP pre podopatrenie 7.4, aktivita 5 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Združenie VIDIEK
350.00 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
53.00 €
Anténne zariadenie Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovanet a.s.
16.00 €
Čistiaca pena Odb.: Obec Tušice
Dod.: TEMZIS s.r.o.
74.88 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
6.00 €
Elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
414.76 €
Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
470.31 €
reprezentačný materiál Odb.: Obec Tušice
Dod.: OLYMP - Jozef Smrhola
317.88 €
pracovný materiál Odb.: Obec Tušice
Dod.: Farming, družstvo
304.82 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
8.64 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
209.51 €
Projektová dokumentácia ústredné kúrenie stavby "Využívanie obnoviteľných zdrojov energie Kultúrny dom Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Alexander Szekely
400.00 €
Projektová dokumentácia ústredné kúrenie stavby "Využívanie obnoviteľných zdrojov energie Kultúrny dom Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Alexander Szekely
400.00 €
Verejné obstarávanie k projektom "Využitie obnoviteľných zdrojov energie Kultúrny dom Tušice " a "Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o
150.00 €
Verejné obstarávanie k projektom "Využitie obnoviteľných zdrojov energie Kultúrny dom Tušice " a "Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: TENDERTEAM, s.r.o
350.00 €
Projektová dokumentácia "Zberný dvor a stojiská v obci Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Patrium s.r.o.
250.00 €
Projektová dokumentácia "Zberný dvor a stojiská v obci Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Patrium s.r.o.
250.00 €
Projektová dokumentácia "Zberný dvor a stojiská v obci Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Patrium s.r.o.
500.00 €
Projektová dokumentácia "Zberný dvor a stojisko" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Patrium s.r.o.
790.00 €
Vlajka SR a vlajka EU Odb.: Obec Tušice
Dod.: LIM PO s.r.o.
20.60 €
Práce strojom Odb.: Obec Tušice
Dod.: D&M Building Corporation, s.r.o.
234.00 €
Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
471.51 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
43.84 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
53.06 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
53.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
415.00 €
Elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
685.00 €
Anténne zariadenie Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovanet a.s.
16.00 €
Kancelárske potreby a čistiace prostriedky Odb.: Obec Tušice
Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
134.92 €
Elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
343.96 €
vykonané stavebné práce "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Kaping s.r.o.
47892.31 €
projekt pre stavebné konanie "Rekonštrukcia kultúrneho domu Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: mmm projects s.r.o.
410.00 €
projekt pre stavebné konanie "Rekonštrukcia kultúrneho domu Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: mmm projects s.r.o.
500.00 €
projekt pre stavebné konanie "Rekonštrukcia kultúrneho domu Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: mmm projects s.r.o.
910.00 €
Služby obce.info Odb.: Obec Tušice
Dod.: DATATRADE s.r.o.
58.56 €
Služby VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
80.00 €
Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
703.52 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
251.00 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
43.58 €
Poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
52.96 €
Elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
290.02 €
Realizácia procesu vo verejnom obstarávaní na zákazku "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Silvia Krakovská
200.00 €
Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Tušice
Dod.: Dušan Klima
30.00 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
213.57 €
Anténne zariadenie Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovanet a.s.
16.00 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
12.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu veľkoobjemový kontajner Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
233.52 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
116.69 €
Montáž meradla Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
65.84 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
11.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
81.00 €
Anténne zariadenie Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovanet a.s.
16.00 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
43.58 €
Prenájom nebytových skladových priestorov-plechový hangár Odb.: BioCompact spol. s r.o.
Dod.: Obec Tušice
656.00 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
57.61 €
Služby VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
80.00 €
Spracovanie ŽoNFP za projekt "Zberný dvor a stojisko v obci Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: TIBURON s.r.o.
1200.00 €
Elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
201.78 €
Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
144.00 €
Počítačové príslušenstvo Odb.: Obec Tušice
Dod.: MICOMP spol. s r.o.
101.30 €
Práce strojom Odb.: Obec Tušice
Dod.: D&M Building Corporation, s.r.o.
180.00 €
Parapet a krytka Odb.: Obec Tušice
Dod.: Riri-stavebná firma, s.r.o.
10.60 €
Demontáž a montáž okien Odb.: Obec Tušice
Dod.: Riri-stavebná firma, s.r.o.
192.00 €
Hutnenie parkoviska Odb.: Obec Tušice
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
36.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
39.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
5.00 €
Dodávka stavebného materiálu "Úprava verejného priestranstva" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Betostav spol. s.r.o
855.46 €
Služby za telekomunikačné poplatky Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
43.58 €
Elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
685.00 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
56.41 €
Elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
146.21 €
Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
472.50 €
Poistenie zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
213.57 €
Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
12.00 €
Verejné obstarávanie k projektom Odb.: Obec Tušice
Dod.: PS Agentúra s.r.o.
388.80 €
Plastové okná a parapety Odb.: Obec Tušice
Dod.: Riri-stavebná firma, s.r.o.
381.40 €
Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
470.91 €
Služby VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
80.00 €
Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
704.11 €
Elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
141.31 €
Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Tušice
Dod.: Dušan Klima
30.00 €
Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
470.61 €
Anténne zariadenie Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovanet a.s.
16.00 €
Služby VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
80.00 €
Poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
43.58 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
143.21 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
5.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
39.00 €
Kancelárske potreby a čistiace prostriedky Odb.: Obec Tušice
Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
39.41 €
Upratovacie pomôcky Odb.: Obec Tušice
Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
60.60 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
56.29 €
Upratovacie pomôcky Odb.: Obec Tušice
Dod.: Farming, družstvo
47.91 €
Poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
43.63 €
Inštalácia SW I9FOsoft V17.01EA Odb.: Obec Tušice
Dod.: IFOsoft
10.38 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
100.00 €
Reklamný predmet s označením obce Odb.: Obec Tušice
Dod.: VINUM- Ing. Mária Maciková
49.80 €
Poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
43.58 €
Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
471.61 €
Vrecia na komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
118.80 €
Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
473.30 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
56.05 €
Elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
343.00 €
Elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
255.89 €
Služby VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
80.00 €
Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky Odb.: Obec Tušice
Dod.: wbx, s.r.o.
72.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu veľkoobjemový kontajner Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
174.02 €
Toner Odb.: Obec Tušice
Dod.: MICOMP spol. s r.o.
336.00 €
Toner Odb.: Obec Tušice
Dod.: MICOMP spol. s r.o.
159.92 €
Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Tušice
Dod.: Dušan Klima
30.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
147.43 €
Poistenie zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
153.01 €
Poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
43.93 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
261.00 €
Kancelárske potreby a čistiace prostriedky Odb.: Obec Tušice
Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
246.61 €
Služby VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
80.00 €
Elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
332.96 €
Elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
782.03 €
paušálny poplatok-anténne zariadenie Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovanet a.s.
16.00 €
Projektové energetické hodnotenie budovy kultúrneho domu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Jozef Hrunka
300.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
34.00 €
Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
471.51 €
Platobný výmer na úhradu mimoriadneho členského na rok 2017 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
691.00 €
Programové vybavenie OÚ Odb.: Obec Tušice
Dod.: IFOsoft
126.96 €
ESET Smart Security Odb.: Obec Tušice
Dod.: ESET, spol. s r.o.
80.54 €
Menovka na dvere Odb.: Obec Tušice
Dod.: OLYMP - Jozef Smrhola
71.88 €
Spracovanie žiadosti na Envierofond Odb.: Obec Tušice
Dod.: ANERI group s.r.o.
500.00 €
Vypracovanie protipožiarnej bezpečnosti stavby:"Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: AP Ateliér s.r.o.
120.00 €
Členské na rok 2017 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
114.02 €
Plastová tabuľa k projektu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Trilobit
99.60 €
odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových obrazových záznamov pre verejný prenos-verejný rozhlas 2017 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovgram
38.50 €
nákupná taška skladacia s potlačou Odb.: Obec Tušice
Dod.: LIM PO s.r.o.
249.63 €
služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
43.93 €
Spracovanie žiadosti&.&zvýšenie energetickej účinnosti KD Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: KASPA SLOVAKIA s.r.o.
330.00 €
nákupná taška skladacia s potlačou a kalendár stolový Odb.: Obec Tušice
Dod.: LIM PO s.r.o.
270.17 €
služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
55.93 €
*Elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
369.88 €
Anténne zariadenie Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovanet a.s.
16.00 €
vypracovanie protipožiarnej bezpečnosti stavby Odb.: Obec Tušice
Dod.: AP Ateliér s.r.o.
120.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
61.00 €
zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
476.00 €
info plastová tabuľa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Trilobit
99.60 €
spracovanie žiadosti na Envirofond Odb.: Obec Tušice
Dod.: ANERI group s.r.o.
500.00 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1146.56 €
spotreba vody na ČOV TNV Odb.: Obec Tušice
Dod.: Obec Tušická Nová Ves
83.31 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1099.00 €
finančné vysporiadanie za obdobie: 01.01.2016-31.12.2016 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
742.46 €
internet Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovanet a.s.
16.00 €
faktúra za služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
43.58 €
update programového vybavenia MZDY Odb.: Obec Tušice
Dod.: IFOsoft
54.96 €
plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
65.00 €
plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
505.00 €
práce JCB Odb.: Obec Tušice
Dod.: INTEGRA s.r.o.
216.00 €
mobil Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
57.49 €
hlásenie o odpade Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
14.40 €
služby VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
80.00 €
prezentačné - stretnutie so staršími Odb.: Obec Tušice
Dod.: LIM PO s.r.o.
206.00 €
TKO 09/2016 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
705.61 €
TKO 11/2016 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
471.81 €
reklamné predmety Odb.: Obec Tušice
Dod.: Mária Maciková VINUM
72.00 €
dovoz a predaj materiálu Odb.: Obec Tušice
Dod.: GRETATRANS SLOVAKIA s.r.o
192.00 €
tonery Odb.: Obec Tušice
Dod.: MICOMP spol. s r.o.
309.00 €
plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
521.00 €
plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
67.00 €
plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
44.37 €
plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
427.70 €
zdravotné služby Odb.: Obec Tušice
Dod.: Dušan Klima
30.00 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
923.64 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
483.19 €
vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
89.60 €
faktúra za služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
43.78 €
mobil Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
59.11 €
odvoz a likvidácia VKK Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
355.12 €
internet Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovanet a.s.
36.13 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
417.32 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
884.47 €
plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
430.00 €
plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
55.00 €
faktúra za služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
64.75 €
služby VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
80.00 €
mobil Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
55.87 €
platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky Odb.: Obec Tušice
Dod.: webex media s.r.o.
72.00 €
ročný poplatok za služby obce.info. Odb.: Obec Tušice
Dod.: DATATRADE s.r.o.
58.56 €
dodávka plastových okien Odb.: Obec Tušice
Dod.: Profil Invest Slovakia s.r.o.
1199.50 €
tonery Odb.: Obec Tušice
Dod.: MICOMP spol. s r.o.
239.72 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
876.82 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
393.18 €
TKO 10/2016 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
473.90 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Tušice
Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
392.36 €
faktúra za služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
101.69 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
309.29 €
služby VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
80.00 €
zdravotné služby Odb.: Obec Tušice
Dod.: Dušan Klima
30.00 €
šachtové dno, poklop Odb.: Obec Tušice
Dod.: M13 s.r.o.
834.12 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
735.57 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
249.19 €
TKO 03/2016 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
703.37 €
mobil Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
59.91 €
plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
9.00 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
184.94 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
703.76 €
služby VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
80.00 €
TKO 05/2016 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
472.70 €
červené vrecia na KO Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
59.40 €
TKO 07/2016 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
473.90 €
struna 3,0 Odb.: Obec Tušice
Dod.: VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
91.20 €
služby VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
80.00 €
plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
34.00 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
350.00 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
712.00 €
prezentačné Odb.: Obec Tušice
Dod.: LIM PO s.r.o.
334.90 €
tonery Odb.: Obec Tušice
Dod.: MICOMP spol. s r.o.
399.86 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
158.90 €
overenie účtovnej závierky za rok 2015 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Jozef Rešetár
700.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Tušice
Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
229.25 €
Tko 02/2016 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
471.01 €
zdravotné služby Odb.: Obec Tušice
Dod.: Dušan Klima
40.00 €
plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
89.08 €
mobil Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
55.95 €
faktúra za služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
40.70 €
plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
37.00 €
plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
5.00 €
vypracovanie Programu rozvoja obce Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: S.T.E.P.S. občianske združenie
750.00 €
faktúra za služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
40.58 €
odvoz a likvidácia VKK Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
177.49 €
mobil Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
55.95 €
náradie AČ Odb.: Obec Tušice
Dod.: Farming, družstvo
46.50 €
TKO 04/2016 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
473.30 €
2x VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: PS Agentúra s.r.o.
777.60 €
reklamné predmety Odb.: Obec Tušice
Dod.: Mária Maciková VINUM
157.80 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
350.65 €
servisné práce Odb.: Obec Tušice
Dod.: PC štúdio - Peter Čekľovský
15.60 €
plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
12.00 €
plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
88.00 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
266.18 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
712.00 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
350.00 €
elektrina Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
559.03 €
renovácia tonerov Odb.: Obec Tušice
Dod.: PC štúdio - Peter Čekľovský
120.00 €
služby VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
80.00 €
mobil Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
55.95 €
zriadenie webovej stránky Odb.: Obec Tušice
Dod.: webex media s.r.o.
378.00 €
práce - multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Tušice
Dod.: INTEGRA s.r.o.
237.60 €
smetné nádoby 120l Odb.: Obec Tušice
Dod.: MEVA - SK s.r.o.
236.40 €
reklamné predmety Odb.: Obec Tušice
Dod.: Mária Maciková VINUM
106.90 €
faktúra za služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
50.21 €
práce - multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Tušice
Dod.: INTEGRA s.r.o.
273.89 €
energia ČOV 2015 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Obec Tušická Nová Ves
480.69 €
splátka el. energie kanál ČOV Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
575.52 €
služby VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
80.00 €
náradie AČ Odb.: Obec Tušice
Dod.: Farming, družstvo
81.29 €
náradie AČ Odb.: Obec Tušice
Dod.: Farming, družstvo
46.50 €
oprava auta Odb.: Obec Tušice
Dod.: Matin Talaj
268.00 €
splátka plynu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
29.00 €
splátka plynu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
229.00 €
harmonogramy Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
75.00 €
zdravotné služby Odb.: Obec Tušice
Dod.: Dušan Klima
30.00 €
reklamné predmety Odb.: Obec Tušice
Dod.: Mária Maciková VINUM
25.00 €
vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
287.68 €
hlásenie o odpade Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
14.40 €
dostavba MK Odb.: Obec Tušice
Dod.: Le Mur a Vic Tim, .s.r.o.
990.00 €
zhotovenie projektu Odb.: Obec Tušice
Dod.: MVL Štefánek, s.r.o.
1200.00 €
VO - Rekonštrukcia a výstavba MK Odb.: Obec Tušice
Dod.: Le Mur a Vic Tim, .s.r.o.
990.00 €
servisné práce, konverzia údajov Odb.: Obec Tušice
Dod.: IFOsoft
10.38 €
update programového vybavenia Odb.: Obec Tušice
Dod.: IFOsoft
166.56 €
el. energia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
380.54 €
el. energia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
787.06 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Tušice
Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
150.58 €
zhotovenie projektu Odb.: Obec Tušice
Dod.: MVL Štefánek, s.r.o.
1800.00 €
mobil Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
60.39 €
plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
418.00 €
plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
53.00 €
služby - VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
80.00 €
update programového vybavenia Odb.: Obec Tušice
Dod.: IFOsoft
10.38 €
telefónne poplatky Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
42.11 €
poplatok SOZA Odb.: Obec Tušice
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
reklamné predmety Odb.: Obec Tušice
Dod.: LIM PO s.r.o.
303.30 €
TKO 1/2016 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
472.80 €
projekčné práce na MK Odb.: Obec Tušice
Dod.: Drahoslava Dankaninová
300.00 €
poplatok za služby poskytované RTVS Odb.: Obec Tušice
Dod.: RTV - Rozhlas a televízia Slovenska
56.83 €
červené vrecia Fúra Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
79.20 €
el. energia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
837.43 €
el. energia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
473.28 €
renovácia tonera Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Peter Čekľovský, PC štúdio
61.30 €
mobil Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
37.05 €
služby - VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
80.00 €
VO - KD a VP Odb.: Obec Tušice
Dod.: PS Agentúra s.r.o.
777.60 €
plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
198.11 €
VO Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
77.77 €
hlásenie o odpade Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
14.40 €
telefon Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
21.38 €
el. energia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
712.00 €
elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
350.00 €
materiál štrk - kameň Odb.: Obec Tušice
Dod.: GRETATRANS SLOVAKIA s.r.o
192.00 €
nedoplatok el. energia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
402.56 €
el. energia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
289.34 €
el. energia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
518.74 €
el. energia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
682.66 €
vodné Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
121.04 €
update programového vybavenia Odb.: Obec Tušice
Dod.: IFOsoft
54.96 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Tušice
Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
77.76 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
458.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
56.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
58.00 €
renovácia HP Pro 200 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Peter Čekľovský, PC štúdio
97.20 €
práce zdravotnej služby za IV.Q/2015 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Dušan Klima
30.00 €
členský poplatok za rok 2016 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
22.70 €
telefónne poplatky Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
40.58 €
mobil Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
59.20 €
TKO 12/2015 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
471.51 €
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO Odb.: Obec Tušice
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
213.57 €
AČ - materiál pre nezamestnaných Odb.: Obec Tušice
Dod.: Farming, družstvo
227.00 €
Pripojenie OM Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
151.00 €
Pripojenie OM Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
151.00 €
Pripojenie OM Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
151.00 €
Pripojenie OM Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
151.00 €
výkon externého stavebného odborného dohľadu "Tušice -Tušická Nová Ves - Horovce" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Juraj Ciberé
1166.10 €
Prevedené práce na objekte: Fakturačný celok č.11.2 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
152136.80 €
Pripojenie OM Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
151.00 €
pripojovacie poplatky vodovodnej prípojky k ČOV Odb.: Obec Tušice
Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
159.41 €
Pripojovací poplatok za pripojenie OM Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
2702.79 €
vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodársky projekt s. r. o.
240.00 €
práce Manažéra monitoringu a publicistiky k projektu "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce" Odb.: Obec Tušice
Dod.: JAPEŇ spol. s. r. o.
2201.00 €
Prevedené práce na objekte: Fakturačný celok č.2.2 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
30457.92 €
oplotenie areálu ČOV Odb.: Obec Tušice
Dod.: EKOÚNIA s. r. o.
4660.80 €
výkon externého stavebného odborného dohľadu "Tušice -Tušická Nová Ves - Horovce" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Juraj Ciberé
1521.00 €
Prevedené práce na objekte: Fakturačný celok č.11.1, Fakturačný celok č.14.1 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
235638.29 €
revízia bleskozvodu ČOV Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Tomáš Ďurovčík
120.00 €
Projektový manažér "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
1468.80 €
Finančný manažment k projektu "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce" Odb.: Obec Tušice
Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
1756.80 €
práce spojené s výkonom koaludačného konania na stavbe "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Peter Šandor
1430.00 €
kancelárske potreby Odb.: Obec Tušice
Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
56.65 €
Elektrina - dodávka a distribúcia 1.6.2015-31.8.2015 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1469.00 €
zber komunálneho odpadu-jún 2015 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
433.81 €
revízia bleskozvodu: ČOV Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Tomáš Ďurovčík
120.00 €
Služby projektového manažéra za obdobie: január - jún 2015 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
1468.80 €
Finančný manažment projektu: Tušice - TNV - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa: január - jún 2015 Odb.: Obec Tušice
Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
1756.80 €
VN prípojka a trafostanica - Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Jaroslav Ďurovčík - DELI
35676.00 €
oprava kanalizácie Objekt kanalizačný zberač Stoka A a Stoka B Odb.: Obec Tušice
Dod.: Milan Lipa
4258.00 €
stavebné práce projekt: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II.etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
98302.57 €
výkon činnosti externého dohľadu: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Juraj Ciberé
1197.30 €
stavebné práce projekt: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II.etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
87069.13 €
výkon činnosti externého dohľadu: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Juraj Ciberé
3437.85 €
stavebné práce projekt: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II.etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
193276.20 €
stavebné práce projekt: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II.etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
91164.47 €
Oprava kanalizácie objekt: kanalizačný zberač Stoka A a Stoka B Odb.: Obec Tušice
Dod.: Milan Lipa
15758.00 €
Fakturácia za inzerciu Michalovský Korzár Odb.: Obec Tušice
Dod.: Petit Press, a.s.
72.00 €
Prenosná informačná tabuľa k projektu: "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Dod.: Trilobit
108.00 €
architektonické riešenie "KD - javisko a vonkajšia terasa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Architektonická agentúra, s.r.o.
360.00 €
Prevedené práce na objekte: Fakturačný celok č.7.1, Fakturačný celok č.12.1 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
96955.31 €
Prevedené práce na objekte:fakturačný celok č.9, fakturačný celok č.18.2, fakturačný celok č.19.1 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
252281.38 €
Služby externého projektového manažmentu-projektový manažér Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
1762.56 €
Činnosť finančného manažmentu za obdobie júl - december 2014 Odb.: Obec Tušice
Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
1756.80 €
Vypracovanie dokumentácie, ktoré slúžia ako podklad k výberovým konaniam: Oprava jestvujúcej kanalizácie, Oplotenie areálu ČOV, Monitoring starej kanalizácie, Skúšky vodotesnosti Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodársky projekt s. r. o.
492.00 €
Práce Manažéra monitoringu a publicity k projektu: "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce II. etapa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: JAPEŇ spol. s. r. o.
2485.00 €
Prevedené práce na objekte: fakturačný celok č. 2.1, fakturačný celok č. 13 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
247460.28 €
služby podľa rozpisu - november 2014 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
438.89 €
Poskytnutie služby na zákazke: "Kanalizácia Tušice - Tušická Nová Ves - vyčistenie a monitoring" Odb.: Obec Tušice
Dod.: EKOÚNIA s. r. o.
13020.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK - október 2014 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
269.52 €
Činnosť externého odborného dohľadu na stavbe: "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Juraj Ciberé
3238.54 €
Prvedené práce na objekte PS 1, PS 2, PS 3, PS 4 - Fakturačný celok č. 1 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
179232.24 €
Prevedené práce na objekte SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce - Fakturačný celok č. 16 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
191664.02 €
Prevedené práce na objekte SO 24 - Kanalizačná sieť TNV , SO 07 - Čerpacia stanica č. 1, SO 08 - Čerpacia stanica č. 2 - Fakturačný celok č. 6 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
130277.75 €
Činnosť externého odborného dohľadu na stavbe - "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Juraj Ciberé
405.60 €
Prevedené práce na objekte SO 01 Stavebný objekt ČOV - dokončenie - Fakturačný celok č. 3 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
62848.50 €
Služby v oblasti verejného obstarávania na predmet zákazky - Vykonanie finančného auditu proejktu s názvom: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: INITED s. r. o.
250.00 €
Služby v oblasti verejného obstáravnia za predmet zákazky - Kanalizácia Tušice - Tušická Nová Ves - vyčistenie a monitoring Odb.: Obec Tušice
Dod.: INIT real, s.r.o.
250.00 €
Návrh a výroba info-tabúľ k stavbe: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizcia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Trilobit
630.00 €
Služby v oblasti verejného obstarávania - Dodávka veľkoplošnej tabule Odb.: Obec Tušice
Dod.: INIT real, s.r.o.
250.00 €
Práce manažmentu a publicity k projektu: "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: JAPEŇ spol. s. r. o.
2556.00 €
Prevedené práce - Kanalizačná sieť - fakturačný celok č. 10 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
120613.41 €
Služby externého projektového manažmentu - projektový manažér Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
2350.08 €
Činnosť externého odborného dohľadu na stavbe: "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Juraj Ciberé
850.20 €
Finančný manažment projektu"Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
2415.60 €
Činnosť externého odborného dohľadu investora na stavbe v rámci projektu: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: INIT real, s.r.o.
250.00 €
Činnosť externého odborného dohľadu na stavbe: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Milan Uhorščák
777.00 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
136.70 €
Práce na objekte SO 20 Vodovodná prípojka Fakturačný celok č. 5 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
28626.09 €
Zmesový komunálny odpad - apríl 2014 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
436.50 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1469.00 €
Doprava stavebného materiálu Odb.: Obec Tušice
Dod.: AGRO - Da - Ba
131.40 €
Dodávka zemného plynu - apríl Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
214.00 €
Dodávka za dodávku zemného plynu - marec Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
391.00 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvokovo-obrazových záznamov Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovgram
33.50 €
Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
73.88 €
Prevoz materiálu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Peter Ferenc
237.90 €
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Tušice
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
Zmesový komunálny odpad - februar 2014 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
437.10 €
Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1459.81 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
458.00 €
Reflexné vesty Odb.: Obec Tušice
Dod.: LIFETIME SLOVAKIA s. r. o.
384.00 €
Zmesový komunálny odpad - december 2014 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
437.89 €
Zabezpečenie realizácie verejného obstarávania zo dňa 03.09.2012 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Eproject s. r. o.
6882.50 €
Práce Manažéra monitoringu a publicity k projektu: Tušice - TNV - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa za obdobie 8-12/2013 Odb.: Obec Tušice
Dod.: JAPEŇ spol. s. r. o.
1562.00 €
Služby projektového manažéra za obdobie: august - december 2013 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
1321.92 €
Finančný manažment projektu: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovcea kanalizácia a ČOV II. etapa za obodobie: august - december 2013 Odb.: Obec Tušice
Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
1317.00 €
Preklad súťažných podkladov a vyhlásenia VO do anglického jazyka Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
1512.00 €
Práce Manažéra monitoringu a publicity k projektu: Tušice - TNV - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa za obdobie: 5-7/2013 Odb.: Obec Tušice
Dod.: JAPEŇ spol. s. r. o.
1136.00 €
Finančný manažment projektu: Tušice - TNV - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa: február - júl 2013 Odb.: Obec Tušice
Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
988.20 €
Preklad predbežných súťažných podkladov do anglického jazyka Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
1048.00 €
Realizácia procesu VO - prvá splátka Odb.: Obec Tušice
Dod.: Eproject s. r. o.
4887.50 €
Športové pomôcky a oblečenie Odb.: Obec Tušice
Dod.: e-sport
7376.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1901.00 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
435.00 €
Služby externého projektového manažmentu - projektový manažér Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
2350.08 €
Tlačiareň HP pro 200 color, servisné služby Odb.: Obec Tušice
Dod.: PC štúdio - Peter Čekľovský
453.86 €
Mobilné služby Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
57.12 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
650.85 €
Prenájom nebytových priestorov obecného domu a plechového hangáru Odb.: FVE Tušice I
Dod.: Obec Tušice
1250.00 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
435.80 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1901.00 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalandárnom roku 2013 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovgram
33.50 €
Oprava rozhlasu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Edison SK s. r. o.
265.80 €
Update programu - vybavenie agendy obecného úradu pre rok 2013 Odb.: Obec Tušice
Dod.: IFOsoft
166.56 €
Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu Odb.: Obec Tušice
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
20.40 €
Služby verejnosti poskytované rozhlasom a televíziou Odb.: Obec Tušice
Dod.: RTV - Rozhlas a televízia Slovenska
56.68 €
Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
24.00 €
Zmesový komunálny odpad - vývoz Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
435.50 €
Služby pevnej telefónnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
37.21 €
Tlač harmonogramov na rok 2013 Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
66.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1901.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
544.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
20.00 €
Hlásenie o vzniku odpadu Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
16.40 €
Demontáž vianočného osvetlenia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Edison SK s. r. o.
70.00 €
Update programového vybavenia mzdy Odb.: Obec Tušice
Dod.: IFOsoft
43.44 €
Dodávka zemného plynu - nedoplatok Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
20.63 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
329.86 €
Služby pevnej telefónnej siete Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
31.67 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
20.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
561.00 €
Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
16.80 €
Zmesový komunálny odpad - vývoz Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
438.49 €
Montáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Tušice
Dod.: Edison SK s. r. o.
50.00 €
Zmesový komunálny odpad - vývoz Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
652.95 €
Faktúra za dodávku plynu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
526.00 €
Stavba - miestne informačné centrum Dod.: Betostav spol. s.r.o
2951.39 €
Faktúra za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
87.00 €
Zmesový komunálny odpad - vývoz Dod.: FURA s. r. o.
435.80 €
Mesačný poplatok - telefón Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovak Telekom a. s.
84.43 €
Oprava krovinorezu Dod.: STAKO servis
85.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1947.00 €
Rekoštrukcia verejného osvetlenia v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Cevo, s. r. o.
16527.55 €
Rekoštrukcia verejného osvetlenia v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Cevo, s. r. o.
182108.90 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1947.00 €
Stavebné práce na "Bezbariérový vstup do kul. domu a obecného úradu" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Betostav spol. s.r.o
1975.22 €
Stavebné práce na "Bezbariérový vstup do kul. domu a obecného úradu" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Betostav spol. s.r.o
2042.82 €
Stavebné práce na "Bezbariérový vstup do kul. domu a obecného úradu" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Betostav spol. s.r.o
3445.39 €
Stavebné práce na "Bezbariérový vstup do kul. domu a obecného úradu" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Betostav spol. s.r.o
3263.96 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
1947.00 €
Preplatok/Nedoplatok Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
919.67 €
Zmesový komunálny odpad - vývoz Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
659.67 €
Opakovaná dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
444.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie