Faktúry

2020

  2019

   2018


   Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
   Zastupovanie Odb.: Obec Tušice
   Dod.: JUDr. Michal Kuročka
   240.00 €
   Elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   290.63 €
   Toner Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MICOMP spol. s r.o.
   303.48 €
   Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   12.00 €
   Aplikácia GPSna priraďovanie súradníc k číslam domov v obci Odb.: Obec Tušice
   Dod.: PORTAL, s.r.o.
   418.80 €
   Materiál Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Farming, družstvo
   95.82 €
   nastavenie odklonov kolies - KIA Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ABKALS s.r.o.
   125.00 €
   Vypracovanie žiadosti o dotáciu poskytovanú z EF Odb.: Obec Tušice
   Dod.: LAUREOLA SK, s.r.o.
   990.00 €
   Internet Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovanet a.s.
   16.00 €
   služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   53.42 €
   služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   48.04 €
   Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   703.77 €
   Služby VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   80.00 €
   prevádzka verejného rozhlasu na rok 2018 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovgram
   38.50 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   261.00 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   35.00 €
   Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
   225.82 €
   Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
   10.66 €
   pracovné pomôcky Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Farming, družstvo
   47.91 €
   Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
   213.57 €
   Kancelárske potreby Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
   118.30 €
   Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   144.00 €
   Elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   343.87 €
   Počítačový program INFOKAT Win 2.0 R9 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Ing. Viktor Lajterčuk
   119.00 €
   Služby VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   80.00 €
   služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   52.10 €
   Internet Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovanet a.s.
   16.00 €
   služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   43.58 €
   Toner Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MICOMP spol. s r.o.
   61.00 €
   Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   470.78 €
   odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Tušice
   Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
   20.40 €
   Stravné lístky Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
   201.08 €
   Oprava plynového kotla Odb.: Obec Tušice
   Dod.: EGMONT s.r.o.
   66.00 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   64.00 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   477.00 €
   Menovka na dvere Odb.: Obec Tušice
   Dod.: OLYMP - Jozef Smrhola
   20.00 €
   podľa zmluvy Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
   990.00 €
   publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
   26.00 €
   Programové vybavenie OÚ Odb.: Obec Tušice
   Dod.: IFOsoft
   132.96 €
   Toner Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MICOMP spol. s r.o.
   168.67 €
   Elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   433.39 €
   Veľkoobjemový kontajner Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   133.30 €
   Materiál Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Farming, družstvo
   208.72 €
   Materiál Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Farming, družstvo
   71.20 €
   pracovné pomôcky Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Farming, družstvo
   95.82 €
   pracovné pomôcky Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Farming, družstvo
   47.91 €
   Plastové okná a parapety Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Riri-stavebná firma, s.r.o.
   58.86 €
   služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   52.64 €
   Materiál Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Farming, družstvo
   281.84 €
   Rohož Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Gamag SK s.r.o.
   79.00 €
   Internet Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovanet a.s.
   16.00 €
   Materiál Odb.: Obec Tušice
   Dod.: TEMZIS s.r.o.
   267.00 €
   vypracovanie dohody o ukončení Odb.: Obec Tušice
   Dod.: JUDr. Iveta Fejleková
   250.00 €
   Služby VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   80.00 €
   Elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   741.00 €
   služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   43.58 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   506.00 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   68.00 €
   Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   469.97 €
   Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
   153.01 €
   Vrecia na komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   79.20 €
   programové vybavenie Mzdy-V18.01 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: IFOsoft
   54.96 €
   Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   12.00 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   70.00 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   522.00 €
   Členské na rok 2018 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
   33.45 €
   Vypracovanie dohody o vzájomnom finančnom vysporiadaní Odb.: Obec Tušice
   Dod.: JUDr. Iveta Fejleková
   90.00 €
   Elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   483.97 €
   Služby VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   80.00 €
   Finančné vysporiadanie za obdobie 1.1.2017-31.12.2017 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   180.61 €
   Renovácia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Jozef Tomášik
   87.95 €
   Nákupné poukážky-posedenie so staršími Odb.: Obec Tušice
   Dod.: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
   855.00 €
   služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   54.50 €
   Internet Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovanet a.s.
   16.00 €
   Kancelárske potreby a čistiace prostriedky Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
   296.18 €
   Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Dušan Klima
   20.00 €
   služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   43.86 €
   Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   472.20 €
   Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
   213.57 €
   Poistenie motorového vozidla Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
   97.75 €
   služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   43.58 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   63.00 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   489.00 €
   Toner Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MICOMP spol. s r.o.
   520.74 €
   Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   471.01 €
   Služby VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   80.00 €
   projekt pre stavebné konanie s položkovitým rozpočtom"Využívanie obnoviteľných zdrojov energie kultúrny dom Tušice" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: mmm projects s.r.o.
   700.00 €
   projekt pre stavebné konanie s položkovitým rozpočtom"Využívanie obnoviteľných zdrojov energie kultúrny dom Tušice" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: mmm projects s.r.o.
   710.00 €
   Vyhotovenie ŽoNFP pre podopatrenie 7.4, aktivita 1 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Združenie VIDIEK
   475.00 €
   Vyhotovenie ŽoNFP pre podopatrenie 7.4, aktivita 1 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Združenie VIDIEK
   475.00 €
   Vyhotovenie ŽoNFP pre podopatrenie 7.4, aktivita 5 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Združenie VIDIEK
   350.00 €
   Vyhotovenie ŽoNFP pre podopatrenie 7.4, aktivita 5 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Združenie VIDIEK
   350.00 €
   služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   53.00 €
   Anténne zariadenie Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovanet a.s.
   16.00 €
   Čistiaca pena Odb.: Obec Tušice
   Dod.: TEMZIS s.r.o.
   74.88 €
   Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
   6.00 €
   Elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   414.76 €
   Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   470.31 €
   reprezentačný materiál Odb.: Obec Tušice
   Dod.: OLYMP - Jozef Smrhola
   317.88 €
   pracovný materiál Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Farming, družstvo
   304.82 €
   Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
   8.64 €
   Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
   209.51 €
   Projektová dokumentácia ústredné kúrenie stavby "Využívanie obnoviteľných zdrojov energie Kultúrny dom Tušice" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Ing. Alexander Szekely
   400.00 €
   Projektová dokumentácia ústredné kúrenie stavby "Využívanie obnoviteľných zdrojov energie Kultúrny dom Tušice" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Ing. Alexander Szekely
   400.00 €
   Verejné obstarávanie k projektom "Využitie obnoviteľných zdrojov energie Kultúrny dom Tušice " a "Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu Tušice" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: TENDERTEAM, s.r.o
   150.00 €
   Verejné obstarávanie k projektom "Využitie obnoviteľných zdrojov energie Kultúrny dom Tušice " a "Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu Tušice" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: TENDERTEAM, s.r.o
   350.00 €
   Projektová dokumentácia "Zberný dvor a stojiská v obci Tušice" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Patrium s.r.o.
   250.00 €
   Projektová dokumentácia "Zberný dvor a stojiská v obci Tušice" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Patrium s.r.o.
   250.00 €
   Projektová dokumentácia "Zberný dvor a stojiská v obci Tušice" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Patrium s.r.o.
   500.00 €
   Projektová dokumentácia "Zberný dvor a stojisko" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Patrium s.r.o.
   790.00 €
   Vlajka SR a vlajka EU Odb.: Obec Tušice
   Dod.: LIM PO s.r.o.
   20.60 €
   Práce strojom Odb.: Obec Tušice
   Dod.: D&M Building Corporation, s.r.o.
   234.00 €
   Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   471.51 €
   služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   43.84 €
   služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   53.06 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   53.00 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   415.00 €
   Elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   685.00 €
   Anténne zariadenie Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovanet a.s.
   16.00 €
   Kancelárske potreby a čistiace prostriedky Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
   134.92 €
   Elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   343.96 €
   vykonané stavebné práce "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Kaping s.r.o.
   47892.31 €
   projekt pre stavebné konanie "Rekonštrukcia kultúrneho domu Tušice" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: mmm projects s.r.o.
   410.00 €
   projekt pre stavebné konanie "Rekonštrukcia kultúrneho domu Tušice" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: mmm projects s.r.o.
   500.00 €
   projekt pre stavebné konanie "Rekonštrukcia kultúrneho domu Tušice" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: mmm projects s.r.o.
   910.00 €
   Služby obce.info Odb.: Obec Tušice
   Dod.: DATATRADE s.r.o.
   58.56 €
   Služby VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   80.00 €
   Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   703.52 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   251.00 €
   služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   43.58 €
   Poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   52.96 €
   Elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   290.02 €
   Realizácia procesu vo verejnom obstarávaní na zákazku "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Tušice" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Ing. Silvia Krakovská
   200.00 €
   Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Dušan Klima
   30.00 €
   Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
   213.57 €
   Anténne zariadenie Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovanet a.s.
   16.00 €
   Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   12.00 €
   Odvoz a likvidácia odpadu veľkoobjemový kontajner Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   233.52 €
   Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
   116.69 €
   Montáž meradla Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
   65.84 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   11.00 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   81.00 €
   Anténne zariadenie Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovanet a.s.
   16.00 €
   služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   43.58 €
   Prenájom nebytových skladových priestorov-plechový hangár Odb.: BioCompact spol. s r.o.
   Dod.: Obec Tušice
   656.00 €
   služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   57.61 €
   Služby VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   80.00 €
   Spracovanie ŽoNFP za projekt "Zberný dvor a stojisko v obci Tušice" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: TIBURON s.r.o.
   1200.00 €
   Elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   201.78 €
   Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   144.00 €
   Počítačové príslušenstvo Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MICOMP spol. s r.o.
   101.30 €
   Práce strojom Odb.: Obec Tušice
   Dod.: D&M Building Corporation, s.r.o.
   180.00 €
   Parapet a krytka Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Riri-stavebná firma, s.r.o.
   10.60 €
   Demontáž a montáž okien Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Riri-stavebná firma, s.r.o.
   192.00 €
   Hutnenie parkoviska Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
   36.00 €
   zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   39.00 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   5.00 €
   Dodávka stavebného materiálu "Úprava verejného priestranstva" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Betostav spol. s.r.o
   855.46 €
   Služby za telekomunikačné poplatky Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   43.58 €
   Elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   685.00 €
   služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   56.41 €
   Elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   146.21 €
   Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   472.50 €
   Poistenie zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
   213.57 €
   Spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   12.00 €
   Verejné obstarávanie k projektom Odb.: Obec Tušice
   Dod.: PS Agentúra s.r.o.
   388.80 €
   Plastové okná a parapety Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Riri-stavebná firma, s.r.o.
   381.40 €
   Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   470.91 €
   Služby VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   80.00 €
   Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   704.11 €
   Elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   141.31 €
   Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Dušan Klima
   30.00 €
   Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   470.61 €
   Anténne zariadenie Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovanet a.s.
   16.00 €
   Služby VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   80.00 €
   Poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   43.58 €
   Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
   143.21 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   5.00 €
   zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   39.00 €
   Kancelárske potreby a čistiace prostriedky Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
   39.41 €
   Upratovacie pomôcky Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
   60.60 €
   služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   56.29 €
   Upratovacie pomôcky Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Farming, družstvo
   47.91 €
   Poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   43.63 €
   Inštalácia SW I9FOsoft V17.01EA Odb.: Obec Tušice
   Dod.: IFOsoft
   10.38 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   100.00 €
   Reklamný predmet s označením obce Odb.: Obec Tušice
   Dod.: VINUM- Ing. Mária Maciková
   49.80 €
   Poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   43.58 €
   Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   471.61 €
   Vrecia na komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   118.80 €
   Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   473.30 €
   služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   56.05 €
   Elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   343.00 €
   Elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   255.89 €
   Služby VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   80.00 €
   Platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky Odb.: Obec Tušice
   Dod.: wbx, s.r.o.
   72.00 €
   Odvoz a likvidácia odpadu veľkoobjemový kontajner Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   174.02 €
   Toner Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MICOMP spol. s r.o.
   336.00 €
   Toner Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MICOMP spol. s r.o.
   159.92 €
   Pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Dušan Klima
   30.00 €
   Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
   147.43 €
   Poistenie zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
   153.01 €
   Poplatky za telekomunikačné služby Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   43.93 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   261.00 €
   Kancelárske potreby a čistiace prostriedky Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
   246.61 €
   Služby VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   80.00 €
   Elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   332.96 €
   Elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   782.03 €
   paušálny poplatok-anténne zariadenie Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovanet a.s.
   16.00 €
   Projektové energetické hodnotenie budovy kultúrneho domu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Jozef Hrunka
   300.00 €
   Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   34.00 €
   Služby podľa rozpisu - zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   471.51 €
   Platobný výmer na úhradu mimoriadneho členského na rok 2017 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
   691.00 €
   Programové vybavenie OÚ Odb.: Obec Tušice
   Dod.: IFOsoft
   126.96 €
   ESET Smart Security Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ESET, spol. s r.o.
   80.54 €
   Menovka na dvere Odb.: Obec Tušice
   Dod.: OLYMP - Jozef Smrhola
   71.88 €
   Spracovanie žiadosti na Envierofond Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ANERI group s.r.o.
   500.00 €
   Vypracovanie protipožiarnej bezpečnosti stavby:"Zvýšenie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu Tušice" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: AP Ateliér s.r.o.
   120.00 €
   Členské na rok 2017 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
   114.02 €
   Plastová tabuľa k projektu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Trilobit
   99.60 €
   odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových obrazových záznamov pre verejný prenos-verejný rozhlas 2017 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovgram
   38.50 €
   nákupná taška skladacia s potlačou Odb.: Obec Tušice
   Dod.: LIM PO s.r.o.
   249.63 €
   služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   43.93 €
   Spracovanie žiadosti&.&zvýšenie energetickej účinnosti KD Tušice Odb.: Obec Tušice
   Dod.: KASPA SLOVAKIA s.r.o.
   330.00 €
   nákupná taška skladacia s potlačou a kalendár stolový Odb.: Obec Tušice
   Dod.: LIM PO s.r.o.
   270.17 €
   služby mobilnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   55.93 €
   *Elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   369.88 €
   Anténne zariadenie Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovanet a.s.
   16.00 €
   vypracovanie protipožiarnej bezpečnosti stavby Odb.: Obec Tušice
   Dod.: AP Ateliér s.r.o.
   120.00 €
   zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   61.00 €
   zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   476.00 €
   info plastová tabuľa Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Trilobit
   99.60 €
   spracovanie žiadosti na Envirofond Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ANERI group s.r.o.
   500.00 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   1146.56 €
   spotreba vody na ČOV TNV Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Obec Tušická Nová Ves
   83.31 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   1099.00 €
   finančné vysporiadanie za obdobie: 01.01.2016-31.12.2016 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   742.46 €
   internet Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovanet a.s.
   16.00 €
   faktúra za služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   43.58 €
   update programového vybavenia MZDY Odb.: Obec Tušice
   Dod.: IFOsoft
   54.96 €
   plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   65.00 €
   plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   505.00 €
   práce JCB Odb.: Obec Tušice
   Dod.: INTEGRA s.r.o.
   216.00 €
   mobil Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   57.49 €
   hlásenie o odpade Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   14.40 €
   služby VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   80.00 €
   prezentačné - stretnutie so staršími Odb.: Obec Tušice
   Dod.: LIM PO s.r.o.
   206.00 €
   TKO 09/2016 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   705.61 €
   TKO 11/2016 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   471.81 €
   reklamné predmety Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Mária Maciková VINUM
   72.00 €
   dovoz a predaj materiálu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: GRETATRANS SLOVAKIA s.r.o
   192.00 €
   tonery Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MICOMP spol. s r.o.
   309.00 €
   plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   521.00 €
   plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   67.00 €
   plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   44.37 €
   plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   427.70 €
   zdravotné služby Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Dušan Klima
   30.00 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   923.64 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   483.19 €
   vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
   89.60 €
   faktúra za služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   43.78 €
   mobil Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   59.11 €
   odvoz a likvidácia VKK Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   355.12 €
   internet Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovanet a.s.
   36.13 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   417.32 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   884.47 €
   plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   430.00 €
   plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   55.00 €
   faktúra za služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   64.75 €
   služby VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   80.00 €
   mobil Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   55.87 €
   platba za doménu, webhosting a zálohu webstránky Odb.: Obec Tušice
   Dod.: webex media s.r.o.
   72.00 €
   ročný poplatok za služby obce.info. Odb.: Obec Tušice
   Dod.: DATATRADE s.r.o.
   58.56 €
   dodávka plastových okien Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Profil Invest Slovakia s.r.o.
   1199.50 €
   tonery Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MICOMP spol. s r.o.
   239.72 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   876.82 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   393.18 €
   TKO 10/2016 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   473.90 €
   kancelárske potreby Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
   392.36 €
   faktúra za služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   101.69 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   309.29 €
   služby VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   80.00 €
   zdravotné služby Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Dušan Klima
   30.00 €
   šachtové dno, poklop Odb.: Obec Tušice
   Dod.: M13 s.r.o.
   834.12 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   735.57 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   249.19 €
   TKO 03/2016 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   703.37 €
   mobil Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   59.91 €
   plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   9.00 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   184.94 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   703.76 €
   služby VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   80.00 €
   TKO 05/2016 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   472.70 €
   červené vrecia na KO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   59.40 €
   TKO 07/2016 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   473.90 €
   struna 3,0 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: VIKTORIA - HÁMOR s.r.o.
   91.20 €
   služby VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   80.00 €
   plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   34.00 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   350.00 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   712.00 €
   prezentačné Odb.: Obec Tušice
   Dod.: LIM PO s.r.o.
   334.90 €
   tonery Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MICOMP spol. s r.o.
   399.86 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   158.90 €
   overenie účtovnej závierky za rok 2015 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Ing. Jozef Rešetár
   700.00 €
   kancelárske potreby Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
   229.25 €
   Tko 02/2016 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   471.01 €
   zdravotné služby Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Dušan Klima
   40.00 €
   plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   89.08 €
   mobil Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   55.95 €
   faktúra za služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   40.70 €
   plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   37.00 €
   plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   5.00 €
   vypracovanie Programu rozvoja obce Tušice Odb.: Obec Tušice
   Dod.: S.T.E.P.S. občianske združenie
   750.00 €
   faktúra za služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   40.58 €
   odvoz a likvidácia VKK Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   177.49 €
   mobil Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   55.95 €
   náradie AČ Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Farming, družstvo
   46.50 €
   TKO 04/2016 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   473.30 €
   2x VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: PS Agentúra s.r.o.
   777.60 €
   reklamné predmety Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Mária Maciková VINUM
   157.80 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   350.65 €
   servisné práce Odb.: Obec Tušice
   Dod.: PC štúdio - Peter Čekľovský
   15.60 €
   plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   12.00 €
   plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   88.00 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   266.18 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   712.00 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   350.00 €
   elektrina Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   559.03 €
   renovácia tonerov Odb.: Obec Tušice
   Dod.: PC štúdio - Peter Čekľovský
   120.00 €
   služby VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   80.00 €
   mobil Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   55.95 €
   zriadenie webovej stránky Odb.: Obec Tušice
   Dod.: webex media s.r.o.
   378.00 €
   práce - multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Tušice
   Dod.: INTEGRA s.r.o.
   237.60 €
   smetné nádoby 120l Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MEVA - SK s.r.o.
   236.40 €
   reklamné predmety Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Mária Maciková VINUM
   106.90 €
   faktúra za služby pevnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   50.21 €
   práce - multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Tušice
   Dod.: INTEGRA s.r.o.
   273.89 €
   energia ČOV 2015 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Obec Tušická Nová Ves
   480.69 €
   splátka el. energie kanál ČOV Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
   575.52 €
   služby VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   80.00 €
   náradie AČ Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Farming, družstvo
   81.29 €
   náradie AČ Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Farming, družstvo
   46.50 €
   oprava auta Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Matin Talaj
   268.00 €
   splátka plynu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   29.00 €
   splátka plynu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   229.00 €
   harmonogramy Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   75.00 €
   zdravotné služby Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Dušan Klima
   30.00 €
   reklamné predmety Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Mária Maciková VINUM
   25.00 €
   vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
   287.68 €
   hlásenie o odpade Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   14.40 €
   dostavba MK Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Le Mur a Vic Tim, .s.r.o.
   990.00 €
   zhotovenie projektu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MVL Štefánek, s.r.o.
   1200.00 €
   VO - Rekonštrukcia a výstavba MK Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Le Mur a Vic Tim, .s.r.o.
   990.00 €
   servisné práce, konverzia údajov Odb.: Obec Tušice
   Dod.: IFOsoft
   10.38 €
   update programového vybavenia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: IFOsoft
   166.56 €
   el. energia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   380.54 €
   el. energia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   787.06 €
   kancelárske potreby Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
   150.58 €
   zhotovenie projektu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MVL Štefánek, s.r.o.
   1800.00 €
   mobil Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   60.39 €
   plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   418.00 €
   plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   53.00 €
   služby - VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   80.00 €
   update programového vybavenia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: IFOsoft
   10.38 €
   telefónne poplatky Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   42.11 €
   poplatok SOZA Odb.: Obec Tušice
   Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
   20.40 €
   reklamné predmety Odb.: Obec Tušice
   Dod.: LIM PO s.r.o.
   303.30 €
   TKO 1/2016 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   472.80 €
   projekčné práce na MK Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Drahoslava Dankaninová
   300.00 €
   poplatok za služby poskytované RTVS Odb.: Obec Tušice
   Dod.: RTV - Rozhlas a televízia Slovenska
   56.83 €
   červené vrecia Fúra Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   79.20 €
   el. energia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   837.43 €
   el. energia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   473.28 €
   renovácia tonera Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Ing. Peter Čekľovský, PC štúdio
   61.30 €
   mobil Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   37.05 €
   služby - VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   80.00 €
   VO - KD a VP Odb.: Obec Tušice
   Dod.: PS Agentúra s.r.o.
   777.60 €
   plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   198.11 €
   VO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: ZIKRA s.r.o.
   77.77 €
   hlásenie o odpade Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   14.40 €
   telefon Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   21.38 €
   el. energia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   712.00 €
   elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   350.00 €
   materiál štrk - kameň Odb.: Obec Tušice
   Dod.: GRETATRANS SLOVAKIA s.r.o
   192.00 €
   nedoplatok el. energia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   402.56 €
   el. energia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   289.34 €
   el. energia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   518.74 €
   el. energia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   682.66 €
   vodné Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
   121.04 €
   update programového vybavenia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: IFOsoft
   54.96 €
   kancelárske potreby Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
   77.76 €
   dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   458.00 €
   dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   56.00 €
   dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   58.00 €
   renovácia HP Pro 200 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Ing. Peter Čekľovský, PC štúdio
   97.20 €
   práce zdravotnej služby za IV.Q/2015 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Dušan Klima
   30.00 €
   členský poplatok za rok 2016 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce
   22.70 €
   telefónne poplatky Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   40.58 €
   mobil Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   59.20 €
   TKO 12/2015 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   471.51 €
   Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s.
   213.57 €
   AČ - materiál pre nezamestnaných Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Farming, družstvo
   227.00 €
   Pripojenie OM Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
   151.00 €
   Pripojenie OM Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
   151.00 €
   Pripojenie OM Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
   151.00 €
   Pripojenie OM Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
   151.00 €
   výkon externého stavebného odborného dohľadu "Tušice -Tušická Nová Ves - Horovce" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Ing. Juraj Ciberé
   1166.10 €
   Prevedené práce na objekte: Fakturačný celok č.11.2 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
   152136.80 €
   Pripojenie OM Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
   151.00 €
   pripojovacie poplatky vodovodnej prípojky k ČOV Odb.: Obec Tušice
   Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
   159.41 €
   Pripojovací poplatok za pripojenie OM Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
   2702.79 €
   vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Vodohospodársky projekt s. r. o.
   240.00 €
   práce Manažéra monitoringu a publicistiky k projektu "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: JAPEŇ spol. s. r. o.
   2201.00 €
   Prevedené práce na objekte: Fakturačný celok č.2.2 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
   30457.92 €
   oplotenie areálu ČOV Odb.: Obec Tušice
   Dod.: EKOÚNIA s. r. o.
   4660.80 €
   výkon externého stavebného odborného dohľadu "Tušice -Tušická Nová Ves - Horovce" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Ing. Juraj Ciberé
   1521.00 €
   Prevedené práce na objekte: Fakturačný celok č.11.1, Fakturačný celok č.14.1 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
   235638.29 €
   revízia bleskozvodu ČOV Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Ing. Tomáš Ďurovčík
   120.00 €
   Projektový manažér "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
   1468.80 €
   Finančný manažment k projektu "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
   1756.80 €
   práce spojené s výkonom koaludačného konania na stavbe "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Peter Šandor
   1430.00 €
   kancelárske potreby Odb.: Obec Tušice
   Dod.: MIPA-Ing. Ľudovít Paulina
   56.65 €
   Elektrina - dodávka a distribúcia 1.6.2015-31.8.2015 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   1469.00 €
   zber komunálneho odpadu-jún 2015 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   433.81 €
   revízia bleskozvodu: ČOV Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Ing. Tomáš Ďurovčík
   120.00 €
   Služby projektového manažéra za obdobie: január - jún 2015 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
   1468.80 €
   Finančný manažment projektu: Tušice - TNV - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa: január - jún 2015 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
   1756.80 €
   VN prípojka a trafostanica - Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Ing. Jaroslav Ďurovčík - DELI
   35676.00 €
   oprava kanalizácie Objekt kanalizačný zberač Stoka A a Stoka B Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Milan Lipa
   4258.00 €
   stavebné práce projekt: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II.etapa Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
   98302.57 €
   výkon činnosti externého dohľadu: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Ing. Juraj Ciberé
   1197.30 €
   stavebné práce projekt: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II.etapa Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
   87069.13 €
   výkon činnosti externého dohľadu: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Ing. Juraj Ciberé
   3437.85 €
   stavebné práce projekt: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II.etapa Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
   193276.20 €
   stavebné práce projekt: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II.etapa Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
   91164.47 €
   Oprava kanalizácie objekt: kanalizačný zberač Stoka A a Stoka B Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Milan Lipa
   15758.00 €
   Fakturácia za inzerciu Michalovský Korzár Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Petit Press, a.s.
   72.00 €
   Prenosná informačná tabuľa k projektu: "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Dod.: Trilobit
   108.00 €
   architektonické riešenie "KD - javisko a vonkajšia terasa" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Architektonická agentúra, s.r.o.
   360.00 €
   Prevedené práce na objekte: Fakturačný celok č.7.1, Fakturačný celok č.12.1 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
   96955.31 €
   Prevedené práce na objekte:fakturačný celok č.9, fakturačný celok č.18.2, fakturačný celok č.19.1 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
   252281.38 €
   Služby externého projektového manažmentu-projektový manažér Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
   1762.56 €
   Činnosť finančného manažmentu za obdobie júl - december 2014 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
   1756.80 €
   Vypracovanie dokumentácie, ktoré slúžia ako podklad k výberovým konaniam: Oprava jestvujúcej kanalizácie, Oplotenie areálu ČOV, Monitoring starej kanalizácie, Skúšky vodotesnosti Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Vodohospodársky projekt s. r. o.
   492.00 €
   Práce Manažéra monitoringu a publicity k projektu: "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce II. etapa" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: JAPEŇ spol. s. r. o.
   2485.00 €
   Prevedené práce na objekte: fakturačný celok č. 2.1, fakturačný celok č. 13 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
   247460.28 €
   služby podľa rozpisu - november 2014 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   438.89 €
   Poskytnutie služby na zákazke: "Kanalizácia Tušice - Tušická Nová Ves - vyčistenie a monitoring" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: EKOÚNIA s. r. o.
   13020.00 €
   Odvoz a likvidácia odpadu z VKK - október 2014 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   269.52 €
   Činnosť externého odborného dohľadu na stavbe: "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Ing. Juraj Ciberé
   3238.54 €
   Prvedené práce na objekte PS 1, PS 2, PS 3, PS 4 - Fakturačný celok č. 1 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
   179232.24 €
   Prevedené práce na objekte SO 28 - Kanalizačná sieť Horovce - Fakturačný celok č. 16 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
   191664.02 €
   Prevedené práce na objekte SO 24 - Kanalizačná sieť TNV , SO 07 - Čerpacia stanica č. 1, SO 08 - Čerpacia stanica č. 2 - Fakturačný celok č. 6 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
   130277.75 €
   Činnosť externého odborného dohľadu na stavbe - "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Ing. Juraj Ciberé
   405.60 €
   Prevedené práce na objekte SO 01 Stavebný objekt ČOV - dokončenie - Fakturačný celok č. 3 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
   62848.50 €
   Služby v oblasti verejného obstarávania na predmet zákazky - Vykonanie finančného auditu proejktu s názvom: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: INITED s. r. o.
   250.00 €
   Služby v oblasti verejného obstáravnia za predmet zákazky - Kanalizácia Tušice - Tušická Nová Ves - vyčistenie a monitoring Odb.: Obec Tušice
   Dod.: INIT real, s.r.o.
   250.00 €
   Návrh a výroba info-tabúľ k stavbe: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizcia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Trilobit
   630.00 €
   Služby v oblasti verejného obstarávania - Dodávka veľkoplošnej tabule Odb.: Obec Tušice
   Dod.: INIT real, s.r.o.
   250.00 €
   Práce manažmentu a publicity k projektu: "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: JAPEŇ spol. s. r. o.
   2556.00 €
   Prevedené práce - Kanalizačná sieť - fakturačný celok č. 10 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
   120613.41 €
   Služby externého projektového manažmentu - projektový manažér Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
   2350.08 €
   Činnosť externého odborného dohľadu na stavbe: "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Ing. Juraj Ciberé
   850.20 €
   Finančný manažment projektu"Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
   2415.60 €
   Činnosť externého odborného dohľadu investora na stavbe v rámci projektu: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: INIT real, s.r.o.
   250.00 €
   Činnosť externého odborného dohľadu na stavbe: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Ing. Milan Uhorščák
   777.00 €
   Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
   136.70 €
   Práce na objekte SO 20 Vodovodná prípojka Fakturačný celok č. 5 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
   28626.09 €
   Zmesový komunálny odpad - apríl 2014 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   436.50 €
   Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   1469.00 €
   Doprava stavebného materiálu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: AGRO - Da - Ba
   131.40 €
   Dodávka zemného plynu - apríl Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   214.00 €
   Dodávka za dodávku zemného plynu - marec Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   391.00 €
   Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvokovo-obrazových záznamov Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovgram
   33.50 €
   Vodné a stočné Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
   73.88 €
   Prevoz materiálu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Peter Ferenc
   237.90 €
   Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Tušice
   Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
   20.40 €
   Zmesový komunálny odpad - februar 2014 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   437.10 €
   Dodávka a distribúcia elektriny Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   1459.81 €
   Zemný plyn Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   458.00 €
   Reflexné vesty Odb.: Obec Tušice
   Dod.: LIFETIME SLOVAKIA s. r. o.
   384.00 €
   Zmesový komunálny odpad - december 2014 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   437.89 €
   Zabezpečenie realizácie verejného obstarávania zo dňa 03.09.2012 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Eproject s. r. o.
   6882.50 €
   Práce Manažéra monitoringu a publicity k projektu: Tušice - TNV - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa za obdobie 8-12/2013 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: JAPEŇ spol. s. r. o.
   1562.00 €
   Služby projektového manažéra za obdobie: august - december 2013 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
   1321.92 €
   Finančný manažment projektu: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovcea kanalizácia a ČOV II. etapa za obodobie: august - december 2013 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
   1317.00 €
   Preklad súťažných podkladov a vyhlásenia VO do anglického jazyka Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
   1512.00 €
   Práce Manažéra monitoringu a publicity k projektu: Tušice - TNV - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa za obdobie: 5-7/2013 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: JAPEŇ spol. s. r. o.
   1136.00 €
   Finančný manažment projektu: Tušice - TNV - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa: február - júl 2013 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
   988.20 €
   Preklad predbežných súťažných podkladov do anglického jazyka Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
   1048.00 €
   Realizácia procesu VO - prvá splátka Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Eproject s. r. o.
   4887.50 €
   Športové pomôcky a oblečenie Odb.: Obec Tušice
   Dod.: e-sport
   7376.00 €
   Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   1901.00 €
   Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   435.00 €
   Služby externého projektového manažmentu - projektový manažér Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
   2350.08 €
   Tlačiareň HP pro 200 color, servisné služby Odb.: Obec Tušice
   Dod.: PC štúdio - Peter Čekľovský
   453.86 €
   Mobilné služby Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   57.12 €
   Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   650.85 €
   Prenájom nebytových priestorov obecného domu a plechového hangáru Odb.: FVE Tušice I
   Dod.: Obec Tušice
   1250.00 €
   Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   435.80 €
   Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   1901.00 €
   Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia v kalandárnom roku 2013 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovgram
   33.50 €
   Oprava rozhlasu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Edison SK s. r. o.
   265.80 €
   Update programu - vybavenie agendy obecného úradu pre rok 2013 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: IFOsoft
   166.56 €
   Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
   20.40 €
   Služby verejnosti poskytované rozhlasom a televíziou Odb.: Obec Tušice
   Dod.: RTV - Rozhlas a televízia Slovenska
   56.68 €
   Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   24.00 €
   Zmesový komunálny odpad - vývoz Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   435.50 €
   Služby pevnej telefónnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   37.21 €
   Tlač harmonogramov na rok 2013 Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   66.00 €
   Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   1901.00 €
   Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   544.00 €
   Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   20.00 €
   Hlásenie o vzniku odpadu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   16.40 €
   Demontáž vianočného osvetlenia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Edison SK s. r. o.
   70.00 €
   Update programového vybavenia mzdy Odb.: Obec Tušice
   Dod.: IFOsoft
   43.44 €
   Dodávka zemného plynu - nedoplatok Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   20.63 €
   Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   329.86 €
   Služby pevnej telefónnej siete Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   31.67 €
   Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   20.00 €
   Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   561.00 €
   Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   16.80 €
   Zmesový komunálny odpad - vývoz Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   438.49 €
   Montáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Edison SK s. r. o.
   50.00 €
   Zmesový komunálny odpad - vývoz Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   652.95 €
   Faktúra za dodávku plynu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   526.00 €
   Stavba - miestne informačné centrum Dod.: Betostav spol. s.r.o
   2951.39 €
   Faktúra za dodávku plynu Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   87.00 €
   Zmesový komunálny odpad - vývoz Dod.: FURA s. r. o.
   435.80 €
   Mesačný poplatok - telefón Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovak Telekom a. s.
   84.43 €
   Oprava krovinorezu Dod.: STAKO servis
   85.00 €
   Elektrina - dodávka a distribúcia Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   1947.00 €
   Rekoštrukcia verejného osvetlenia v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Cevo, s. r. o.
   16527.55 €
   Rekoštrukcia verejného osvetlenia v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Cevo, s. r. o.
   182108.90 €
   Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   1947.00 €
   Stavebné práce na "Bezbariérový vstup do kul. domu a obecného úradu" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Betostav spol. s.r.o
   1975.22 €
   Stavebné práce na "Bezbariérový vstup do kul. domu a obecného úradu" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Betostav spol. s.r.o
   2042.82 €
   Stavebné práce na "Bezbariérový vstup do kul. domu a obecného úradu" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Betostav spol. s.r.o
   3445.39 €
   Stavebné práce na "Bezbariérový vstup do kul. domu a obecného úradu" Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Betostav spol. s.r.o
   3263.96 €
   Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   1947.00 €
   Preplatok/Nedoplatok Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Východoslovenská energetika a. s.
   919.67 €
   Zmesový komunálny odpad - vývoz Odb.: Obec Tušice
   Dod.: FURA s. r. o.
   659.67 €
   Opakovaná dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tušice
   Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
   444.00 €

   Úradné hodiny

   Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
   Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
   Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
   Štvrtok: nestránkový deň
   Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

   Fotogaléria

   Kalendár

   Počasie