Profil verejného obstarávania

Obec Tušice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“).

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Názov:                                    

Obec Tušice

Adresa sídla:                          

Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves

Právna forma:                          

Obec

Štatutárny zástupca:                

MVDr. Ján Záhorský, starosta obce

IČO:                                        

00 325 911

DIČ:

2020 7426 58

Telefón:                                  

056/ 64 95 714

E-mail:                                    

ocutusice@stonline.sk

Web:                    

www.obectusice.sk

Nadlimitná zákazka

  Podlimitná zákazka

   Kvartálne správy

    2021

     2020

      2019

      2018

      2017

      2016

      2015

      2014

      2013

      2012

      Natur-pack

      Úradné hodiny

      Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
      Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
      Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
      Štvrtok: nestránkový deň
      Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

      Fotogaléria

      Kalendár

      Počasie