Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 221)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
02/05/2022 Poskytnutie finančného príspevku pre projekt "Revitalizácia verejnej zelene" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Nadácia EPH
1 000 €
01/05/2022 Poskytnutie dotácie pre DHZ obce na zabezpečenie materiálno - technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné precovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO Odb.: Obec Tušice
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
02/04/2022 Záväzok poskytovateľa poskytnúť dotáciu na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Mesto Trebišov
65 €
2/04/2022 Príjem a čerpanie dotácií výlučne pre projekt Smart riešenia pre IKT služby obce Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0 €
01/04/2022 Plavba za bohatstvom v Tušiciach-sochy a informačné tabule Odb.: Obec Tušice
Dod.: TRELLAX spol. s r.o.
14 734 €
1/03/2022 Stavebné práce "Zvýšenie energetickej účinnosti administratívnej budovy Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: STAVPOT, s.r.o.
214 788.89 €
5/1/2022 Výkup papiera a oleja Odb.: Obec Tušice
Dod.: Lilly enviro s. r. o.
0 €
5/01/2022 Prístavba ku kultúrnemu domu Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: STAVPOT, s.r.o.
18 927.86 €
4/1/2022 Služby v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
0 €
3/1/2022 Služby v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
0 €
2/1/2022 Prevod vlastníckeho práva Odb.: GVP, spol. s. r. o.
Dod.: Obec Tušice
0 €
1/1/2022 Municipálny úver - Superlinka Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0 €
1/12/2021 Poskytnutie regionálneho príspevku Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
13 870 €
3/10/2021 Poskytnutie podpory na realizáciu projektu: Oplotenie kompostoviska Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5 000 €
2/10/2021 Komponenty oplotenia Odb.: Obec Tušice
Dod.: RaPas s. r. o.
1 571.99 €
1/10/2021 Dodanie komponentov oplotenia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Profil Invest 11 s. r. o.
4 236.56 €
2/09/2021 Realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Tušice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0 €
1/09/2021 Grantový účet pre Environmentálny fond - program obnovy dedidny Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0 €
1/08/2021 Predaj pozemku Odb.: Miroslav Gajdoš
Dod.: Obec Tušice
254.40 €
1/07/2021 Predaj novovytvorenej parcely s trvalým zriadením vecného bremena "in rem" k nehnuteľnosti Odb.: GVP, spol. s. r. o.
Dod.: Obec Tušice
12 084 €
Generované portálom Uradne.sk

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie