Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 193)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/01/2021 Municipálny úver - Superlinka Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
3/12/2020 Konzultačné a poradenské služby Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
100 €
2/12/2020 Spracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Tušice
Dod.: pro M, s.r.o.
300 €
1/12/2020 Poskytnutie koncového zariadenia a SIM karty na sčítanie Odb.: Obec Tušice
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
2/11/2020 Zabezpečenie zberných kontajnerov na Zbernom dvore Odb.: Obec Tušice
Dod.: Eko charita východ
0 €
1/11/2020 Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
8223 €
1/10/2020 Predaj obecného pozemku parcela č. KN - C 460 zastavené plochy a nádvorie o výmere 40 m2 Odb.: Jana Tomašová
Dod.: Obec Tušice
48 €
2/9/2020 Dodávka traktora vrátane príslušenstva Odb.: Obec Tušice
Dod.: Marián Šupa
0 €
1/9/2020 Výstavba elektrickej nabíjacej stanice v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Perun Elektromobility s.r.o.
5000 €
01/07/2020 Dodatkom sa mení Čl. I, adresa poskytovateľa a priezvisko konateľky Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
0 €
02/06/2020 poskytnutie služieb v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
0 €
01/06/2020 Spôsob a realizácia zberu jedlých olejov a tukov v zmysle zákona o odpadoch Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
10 €
02/05/2020 Predaj obecného pozemku parcela č. KN - E 184/1, zastavané plochy a nádvorie o výmere 79 m2 Odb.: rod.Savková
Dod.: Obec Tušice
94.8 €
01/05/2020 Predaj obecného pozemku parcela č. KN - C 135, zastavané plochy a nádvorie o výmere 167 m2 Odb.: Ivan Babynets
Dod.: Obec Tušice
200.4 €
04/03/2020 Poskytnutie pomoci na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
4748.7 €
03/03/2020 Zabezpečenie zberných kontajnerov na zber použitých textílií, odevov a obuvi v areáli zberného dvora v obci Tušice a ich pravidelné vyprázdňovanie Odb.: Obec Tušice
Dod.: Eko charita východ
0 €
02/03/2020 Nové znenie Obsahu a čl. 1 až 14 zmluvy Odb.: Obec Tušice
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0 €
01/03/2020 Vývoz zo zberného dvora v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
0 €
01/02/2020 Odvoz a zneškodnenie odpadu - veľkokapacitnými reťazovými kontajnermi Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
0 €
01/01/2019 dodatok č. 2 upravuje/mení čl. III bod 3.2 zmluvy Odb.: Obec Tušice
Dod.: TIBURON s.r.o.
0 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie