Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 208)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
3/10/2021 Poskytnutie podpory na realizáciu projektu: Oplotenie kompostoviska Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
5000 €
2/10/2021 Komponenty oplotenia Odb.: Obec Tušice
Dod.: RaPas s. r. o.
1571.99 €
1/10/2021 Dodanie komponentov oplotenia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Profil Invest 11 s. r. o.
4236.56 €
2/09/2021 Realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Tušice
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
1/09/2021 Grantový účet pre Environmentálny fond - program obnovy dedidny Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
1/08/2021 Predaj pozemku Odb.: Miroslav Gajdoš
Dod.: Obec Tušice
254.4 €
1/07/2021 Predaj novovytvorenej parcely s trvalým zriadením vecného bremena "in rem" k nehnuteľnosti Odb.: GVP, spol. s. r. o.
Dod.: Obec Tušice
12084 €
2/6/2021 Poskytnutie "finančného príspevku" na projekt : "Úprava verejného priestranstva obce Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Nadácia EPH
1000 €
1/6/2021 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Tušice
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1400 €
3/03/2021 Zmena čl. II. od. 7 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
2/03/2021 Odpredanie obecného pozemku Odb.: Jana Tomašová
Dod.: Obec Tušice
160.8 €
1/03/2021 Vykonávanie odberu vzoriek biologického materiálu Odb.: Obec Tušice
Dod.: IVA COMPANY s. r. o.
1/02/2021 Dodatok k nebezpečnému odpadu Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
2/01/2021 Zhotovenie stavby: Vodovodná sieť obce Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovlight s. r. o.
210970.03 €
1/01/2021 Municipálny úver - Superlinka Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
3/12/2020 Konzultačné a poradenské služby Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
100 €
2/12/2020 Spracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: Obec Tušice
Dod.: pro M, s.r.o.
300 €
1/12/2020 Poskytnutie koncového zariadenia a SIM karty na sčítanie Odb.: Obec Tušice
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
3/11/2020 Zhotovenie diela: Rekonštrukcia kuchyne kultúrneho domu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Betostav spol. s.r.o
12493.2 €
2/11/2020 Zabezpečenie zberných kontajnerov na Zbernom dvore Odb.: Obec Tušice
Dod.: Eko charita východ
0 €
Generované portálom Uradne.sk

Natur-pack

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie